ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
17 มกราคม 2547
นักศึกษาชมรมดนตรีคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง

ดาวน์โหลด
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2547
ประมวลภาพงานเฉลิมฉลองเปลี่ยนประเภทเป็น
มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด
26 มกราคม 2547
ผู้บริหาร ม.หาดใหญ่ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ ม.อุตระ มาเลเซีย

ดาวน์โหลด
1 เมษายน -
31 พฤษภาคม
โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน2547 ต.น้ำผุด อ. ละงู จ.สตูล

ดาวน์โหลด
23-25 พฤษภาคม 2547
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสัมพันธ์ปิดภาคฤดูร้อน/2546

ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2547
วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด
19-23 กรกฏาคม 2547
ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรเร่งรัด การพูดภาษามลายูสำหรับประชาชนทั่วไป

ดาวน์โหลด
27-28 สิงหาคม 2547
การประชุมนานาชาติ เรื่อง ความร่วมมือในระดับนานาชาติด้านการศึกษา : นานาทรรศนะและยุทธศาสตร์ (ICE2004)

ดาวน์โหลด
26-30 กรกฏาคม 2547
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รองรับระดับชาติ

ดาวน์โหลด
4 กันยายน 2547
พิธีประสาทปริญญา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2547

ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2 | 3