ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
11-18 มกราคม 2546
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "ศรีปทุมเกมส์" ครั้งที่ 30

ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2546
สัมมนาทางวิชาการ "ธุรกิจขายตรง ธุรกิจแห่งอนาคต"

ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2546
การแข่งขันโต้วาทีในญัตติ "วัฒนธรรมไทยน่าพิสมัยกว่าต่างชาติ"

ดาวน์โหลด
31 มกราคม 2546
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดแผนธุรกิจ (Business Plan)

ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ 2546
การก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา

ดาวน์โหลด
11-12 กุมภาพันธ์ 2546
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ จัด อบรม "English training for Police"

ดาวน์โหลด
8 มีนาคม 2546
ประมวลภาพงานวันนักการตลาดภาคใต้ ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด
21 มีนาคม 2546
คณะมหาปัญญาวิทยาลัย คณะสมาคมชาวจีนโพ้นทะเลจากไต้หวัน

ดาวน์โหลด
26 มีนาคม 2546
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
4 เมษายน 2546
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง กองทุนเข้าตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2 | 3