พิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตรุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2545
ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2546

 
 
 
 


จำนวนรูปภาพ: of


ปิดหน้าต่างนี้