วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2545
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ จัดซ้อมย่อย
พิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ณ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

Home        Next >>

วันซ้อมย่อย         วันซ้อมใหญ่         พิธีประสาทปริญญา