ประมวลภาพบรรยากาศ วันซ้อมใหญ่
พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 3
ณ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2545 เวลา 07.00 น. - 10.30 น.
Flash Version
ภาพก่อนหน้า
 
    
     
   
 


Back

วันซ้อมย่อย         วันซ้อมใหญ่         พิธีประสาทปริญญา