ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
19-21 มกราคม 2544
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมโดยแนวพุทธศาสนา

ดาวน์โหลด
24 มกราคม -
14 กุมภาพันธ์2544
การแข่งขันกีฬาภายใน

ดาวน์โหลด
9-11 กุมภาพันธ์ 2544
โครงการพัฒนาอบรมจริยธรรมนักศึกษา โดยแนวทางอิสลาม

ดาวน์โหลด
16 กุมภาพันธ์ 2544
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลด
16 กุมภาพันธ์ 2544
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน 3

ดาวน์โหลด
3 มิถุนายน 2544
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ

ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2544
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ

ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2544
กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติหลักสูตร 4 ปี

ดาวน์โหลด
27 มิถุนายน 2544
โครงการเปิดโลกกิจกรรม

ดาวน์โหลด
27 มิถุนายน 2544
คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2