วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2543 โดย ฯ พณ ฯ พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุม โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2544 เวลา 08.00 - 12.00 น.

บรรยายภาพ: