ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
26 กรกฏาคม 2543
อบรมความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์ ณ หอประชุมสมิหลา

ดาวน์โหลด
-
นิทรรศการ"การกลับมาของจักรยานโบราณ"

ดาวน์โหลด
9 สิงหาคม 2543
นักศึกษาสาขาการตลาดดูงาน บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด

ดาวน์โหลด
9-11 สิงหาคม 2543
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2543
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงานที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2543
การบรรยายเรื่อง "เมืองไทยในสหัสวรรษใหม่" โดยคุณเนตร จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัทไดอาน่าดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2543
การบรรยายพิเศษเรื่อง "การวิจัยที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา" โดย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2543
นักศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดูงาน ที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2543
นักศึกษาสาขาการจัดการดูงาน ที่บริษัทปัตตานีผลิตอาหาร จำกัด จ.ปัตตานี

ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2543
วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ดาวน์โหลด
13-20 กันยายน 2543
โครงการ English For Student

ดาวน์โหลด
16 กันยายน 2543
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน วิทยาลัย

ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2