วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2542   ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2543   
<<back   next>>