วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2542 โดย ฯพณฯ พิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2543


   
   
   

<<main  next >>