9. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
    
 
10.นายนิพนธ์ บุญญภัทโร นายกสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
กล่าวรายงานกิจการ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ <<back  next>>