7. วงดนตรีไทยของคณาจารย์ จังหวัดสงขลา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 
8. คณะกรรมการสภา คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ


<<back  next>>