5. ตัวแทนบัณฑิตมอบมาลัยกร และสูจิบัตรแก่ท่านประธานในพิธี
 
6. กรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาต้อนรับท่านประธานในพิธี 


<<back  next>>