3.คณาจารย์เข้าหอประชุมฯ
   
  
 
4.ุแขกผู้มีเกียรติ อาทิเช่น อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กงสุลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามแสดงความยินดี
  


<<back  next>>