1. บัณฑิตลงทะเบียนก่อนเข้าพิธี
 
2. บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุม ฯ
  


<< back    next>>