ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
มกราคม 2542
การบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมสมิหลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดยพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

ดาวน์โหลด
20 กุมภาพันธ์ 2542
พิธีสถาปนาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย
ให้เกียรติร่วมงานและปลูกต้นมะหาดเป็นที่ระลึกภายใน
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2542
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2542

ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2542
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบปีการศึกษา 2542

ดาวน์โหลด
8 กรกฎาคม 2542
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2542

ดาวน์โหลด
22 กรกฎาคม 2542
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
12 สิงหาคม 2542
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ดาวน์โหลด