ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
28 เมษายน 2541
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่เข้าร่วมจัดบูธแนะนำวิทยาลัยและ
เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิต

ดาวน์โหลด
3 มิถุนายน 2541
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลด
30 มิถุนายน 2541
กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง โรงเรียนหาดใหญ่
อำนวยวิทย์กับวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม 2541
พิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอาคาร 2

ดาวน์โหลด
3 พฤศจิกายน 2541
งานลอยกระทง

ดาวน์โหลด
30 ธันวาคม 2541
งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ดาวน์โหลด