ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
18 เมษายน 2540
แถลงข่าววิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
7 พฤษภาคม 2540
พิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2540
เปิดภาคเรียนที่ 1

ดาวน์โหลด
มิถุนายน 2540
ลงเสาเข็มก่อสร้างอาคาร 2

ดาวน์โหลด
8 สิงหาคม 2540
บรรยายหัวข้อ Special talk with ทอดด์ ทองดี

ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2540
พิธีอัญเชิญและประดิษฐานศาลพระพรหม

ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2540
การบรรยายเรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร

ดาวน์โหลด
10 กันยายน 2540
การบรรยายเรื่อง ขับขี่ปลอดภัย โดย รตอ.ยอง ห่อจันทร์

ดาวน์โหลด