ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ถ่ายภาพหมู่กับท่านองคมนตรี ผู้บริหาร รางวัลมะหาดเพชร และแขก

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click