โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และถนนและรั้ว และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เสาธง
  ปรับพื้นที่
รั้ว
  ศาลา
เรือนไทย
  ประตู
  ศาล
  ทางเชื่อมระหว่างอาคาร
ภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัย
สนามเทนนิส
ถนน