โครงการก่อสร้างอาคาร 8
รายงานความก้าวหน้าประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2551


แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง

แนวเสาไฟฟ้าแรงสูง

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

งานฉาบปูนผนังด้านทิศตะวันตก

งานฉาบปูนผนังด้านทิศตะวันตก

งานติดตั้งอลูมิเนียมช่องติดต่อ

งานราวบันไดเหล็ก

งานเดินสายระบบโทรศัพท์
และแลน ห้องSERVER

ความก้าวหน้างานด้านหน้า

แผ่นฟลอยกันความร้อนชนิด
วางบนฝ้าเพดาน

แผ่นฟลอยกันความร้อนชนิด
วางบนฝ้าเพดาน

งานฉาบปูนภายในหน้าโถงลิฟท์

งานขยายเพิ่มเติมเคาร์เตอร์คิดต่อ

งานขยายเพิ่มเติมเคาร์เตอร์คิดต่อ

แผงกันห้องน้ำแบบหินขัด
สำเร็จรูป

ราวบันไดเหล็ก

งานติดตั้งหน้าต่างห้องเรียน

งานฉาบฝ้าเพดานฃั้น 3

ราวบันไดเหล็ก

งานเดินโครงฝ้าเพดานชั้น 4

งานเดินโครงฝ้าเพดานชั้น 4

งานเดินโครงฝ้าเพดานชั้น 4

งานเดินโครงฝ้าเพดานชั้น 4

งานฉาบปูนผนังชั้น 4

งานเดินโครงฝ้าเพดานชั้น 4

งานเดินโครงฝ้าเพดานชั้น 4

งานติดตั้งช่องติดต่อชั้น 1

แผงกันตกระเบียงแบบหล่อ

งานฉาบปูนผนังด้านตะวันตกg

งานฉาบปูนผนังด้านตะวันตก

งานฉาบปูนผนังด้านหลัง

งานฉาบปูนผนังด้านหน้า

งานฉาบปูนผนังด้านหลัง

งานฉาบปูนผนังด้านหลังg

งานฉาบปูนผนังด้านตะวันออก

งานฉาบปูนผนังด้านตะวันออก

งานฉาบปูนผนังช่องบันได

งานติดตั้งเหล็กราวบันได

งานติดตั้งแผ่นกันความร้อนชั้น 4

งานติดตั้งแผ่นกันความร้อนชั้น 4

งานติดตั้งแผ่นกันความร้อนชั้น 4

ลานดาดฟ้าวางถังเก็บน้ำสำเร็จรูป

งานเจาะช่องติดตั้งโคมแสงสว่าง
ชั้น 4

งานเจาะช่องติดตั้งโคมแสงสว่าง
ชั้น 4

งานร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4

ราวบันไดที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว