งานปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารสงขลา) วันที่ 18 ตุลาคม 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click