งานปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารสงขลา) วันที่ 29 สิงหาคม 2556

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click