ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และคณะและผู้ออกแบบจาก บริษัท AESTHETICS ARCHITECTS เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557